Hypnosens historie

 

Hypnosens historie:

 

Hypnosens historie, går mere end 3000 år tilbage. Der findes gamle Ægyptiske papyrusruller der fortæller om brug af søvntempler og brug af tranceinduktion til healing.

 

Op gennem den senere middelalder, var der læger, der udførte healing, hvor de kurerede folk ved at føre magneter hen over deres krop. Nogle af disse læger kurerede mange mennesker på denne måde. Senere i 1700 tallet fandt den østrigske læge Anton Mesmer ud af, at det ikke var magneterne, der gjorde at det virkede, men at det skyldtes overførsel af energi, som han kaldte animalsk magnetisme. Mesmer fik senere problemer, da han ikke videnskabelig kunne bevise sine ideer. Hvad man end kaldte processen, var det dog en form for trance, man satte klienterne i.

 

Forskellige personer arbejdede videre med Mesmers metoder. En skotsk læge James Braid, gav metoden navnet efter den græske gud for søvn, Hypnose. Senere fortrød han navnet, da det ikke rigtig har noget med søvn at gøre, men navnet blev hængende. Han skrev i 1843 den første bog om hypnose.

 

Også op gennem 1800 tallet var der en del læger, der beskæftigede sig med hypnose. En engelsk læge i Indien, Esdaille, beskrev i en bog. hvordan han havde foretaget mere end 500 operationer, hvor han bedøvede med hypnose. Det var før de kemiske bedøvelsesmidlers tid.

 

Freud studerede lige før 1900 på den ene af to franske hypnoseskoler. I sine første år som læge, anvendte han hypnose, men gik bort fra det, da han i stedet udviklede sin analytiske metode.

 

Der var læger og psykiatere, der arbejde med hypnose op gennem første halvdel af 1900 tallet, men det var ikke nogen særlig anerkendt metode. Dels fordi den klassiske autoritære metode kun virkede på nogle mennesker, dels fordi psykoanalysen var "in" og endelig fordi metoden ofte blev forbundet med scenehypnotisørens optræden og derfor ikke kunne tages alvorligt.

 

Imidlertid skiftede det i 1950´erne, hvor American Medical Society, anerkendte hypnose som metode. Dette skyldtes Milton H. Erickson (læge, psykiater og hypnoterapeut 1901-1980). Han videreudviklende den autoritative, klassiske hypnose til en mere fleksibel metode, som alle kan bruge. Han kaldes den moderne hypnoses fader, og hans metoder er i dag en stor del af grundlaget for den terapeutiske eller kliniske hypnose.

 

Hypnosen er den ældste og mest beskrevne psykologiske metode og som sådan, vinder den mere og mere udbredelse og anerkendelse.

 

 

Copyright © All Rights Reserved