Hypnose Terapi

Copyright © All Rights Reserved


Hypnose og hypno-terapi


Hypnose kan være et redskab til at hjælpe mennesker med at skabe positive forandringer i deres liv. I branchen skelner man mellem hypnotisør og hypno-terapeut.


I dag ved man, at mange af de ting som et menneske føler, tænker og gør er styret af både det bevidste, det underbevidste og de ubevidste processer.


At gå i hypnose er noget som mange oplever i hverdagen i form af en slags passiv hypnose, f.eks. det at falde i staver, men også det at køre i bil på motorvejen og et øjeblik være bevidst "væk" men stadig være i kontrol.


Ved en aktiv hypnose tilstand er der en direkte underbevidst kommunikation mellem den der bliver hypnotiseret og den der hypnotiserer.


Dette gør, at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke. Hypnotisører fastholder, at ingen kan hypnotiseres imod deres vilje.


En generel regel er at alle, der har tillid til den, der skal hypnotisere og kan koncentrere sig om at tælle fra 1-10, har koncentration nok til at kunne hypnotiseres.


Normalt vil hypno-terapeuter ikke arbejde med psykotiske, udviklingshæmmede eller stærkt paranoide mennesker.


Hypnotisørens og hypnoterapeutens uddannelse


Der findes to typer af behandlere indenfor hypnose verdenen:


Hypnotisøren er en person, som kan etablere den nødvendige tillid, der tillader en person at lade sig hypnotisere. Hypnotisører anvender sig ofte af suggestion (forslag) som redskabet til at lave positive forandringer i en persons tanker, følelser og adfærd. De senere 10 år er der sket en stor udvikling på hypnose området, og det har gjort, at man nu bruger hypnosetilstanden, som den tilstand man "parkerer" personen i, mens arbejdet med at forandre personen sker.

Hypnoterapeuten er en hypnotisør, som udover at kunne hypnotisere og give suggestioner også arbejder terapeutisk under hypnose. En hypnoterapeut benytter sig af mange terapeutiske redskaber, som allerede er "opfundet" for at lave en følelsesmæssig ændring i klienten. På den måde kan en hypnoterapeut introducere hypnogestalt, indre barn terapi, parts terapi, partsmægling, sorgterapi, kognitiv psykologi, adfærdsregulerende terapier, forestillings teknikker m.v.

En uddannelse indenfor hypnose og hypnoterapi tilrettelægges forskelligt fra skole til skole.


Nogle skoler tilbyder korte kurser på dag- eller aftenhold i op mod 5 måneder, samt længere forløb af op mod 1-års varighed med uge- eller weekendkurser.


Hvad kan behandles med hypnose?

Nedenstående er en liste over nogle af de områder, hvad en hypnoterapeut normalt vil kunne hjælpe med. Der kan forekomme afvigelser fra nedenstående og du bør checke med den hypnoterapeut du ringer til, om hvad deres kompetence område er:


 Angst, angst for angsten og præstationsangst

 Tilbageholdenhed, generthed

 Psykisk betinget allergi og astma

 Alle slags fobier

 Skræk for rum, tandlæge, fly, eksamen, insekter, mørke, nåle o.lign

 Smertelindring, migræne, hovedpine

 Stammen

 Hudproblemer, eksem (psykisk  forårsaget)

 Afvænning, dårlige vaner, neglebidning

 Rygeafvænning

 Stress, uro, nervøsitet, "ondt i livet", tics.

 Sengevædning

 Søvnbesvær

 Impotens og relaterede (psykisk forårsaget)

 Spiseforstyrrelser, vægtkontrol

 tristhed/nedtrykthed, usikkerhed, modløshed, ensomhed

 Mobning, tvangstanker (OCD)

 Samlivsproblemer, jalousi, temperament

 Blokeringer ifm. sexlivet

 Sorg, traumer, kriser, PTSD

 Forbedrede sportspræstationer

 Mere gennemslagskraft, handlekraft og initiativ

 Mere motivation, energi og udadvendthed

 Forbedret koncentration og hukommelse

 Forbedrede studievaner

 Styrkelse af selvværd, selvsikkerhed og selvtillid

 Ludomani og lign. ubevidste styrede indre trang/behov


Oplistningen er ikke fuldstændig, idet der kan foreligge helt særlige problemer, som den enkelte ønsker hjælp til at løse, og hvor den moderne hypnoterapi ligeledes har vist sig som en virksom terapiform.


Hvordan foregår en behandling med hypnose?

En hypnotisør og hypno-terapeut diagnosticerer ikke, men udfører et interview, der hjælper til at klarlægge, hvad klienten oplever problemet som og hvordan klienten gerne vil have det, når problemet ikke er til stede.


Behandling med hypnose går efter at arbejde direkte med en persons underbevidste og ubevidste sind og derigennem påvirke følelser, tanker og adfærd.


En behandling med hypnoterapi varer ved en professionel hypnoterapeut omkring 1 - 1 1/2 time.


Hypno-terapi er mere effektiv mod problemets kerne end ved kun at benytte suggestiv hypnose mod symptomet i 10-15 min. som man gjorde tidligere. Denne metode benyttes stadig af enkelte hypnotisører.


Trancedybde har stor betydning for, hvor varig forandringen er. Der er ikke nogen bestemt målestok man kan forholde sig til, da trancedybde afhænger meget at den tillid der skabes mellem klient og den der hypnotiserer.


Ligeledes har det også stor indflydelse at al frygt omkring, hvad der skal ske og hvordan hypnose virker, er fjernet før sessionen.


Ved den rigtige trancedybde skabes der varige forandringer og gamle negative følelser, svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst en gang for alle og person vil opleve det  som en blokering, der er forsvundet.


Når hypnose bliver brugt, og med den rette trancedybde, virker terapien med en faktor, der er 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.Vælger du en hypnoseterapeut fra NGHs (National Guild of Hypnotists) liste, er du sikker på, at du vælger blandt certificerede hypnoseterapeuter.


Der stilles i denne organisation krav til videreuddannelse og overholdelse af de etiske retningslinier.


De fleste hypnoseterapeuter anbefaler at tjekke om netop de personer du overvejer, er certificerede hos NGH. De anbefaler ligeledes, at klienter ringer og får en snak med vedkommende inden behandling.Kilde:

Hypnose og hypnoterapi

Forfatter: Redaktionen på Sundhedsguiden.dk

Dato: Revideret 8. august 2017 - første publicering 20. december 2004